Roboty budowlane

Zakład Gospodarki Miejskiej wspólnie ze Wspólnotami Mieszkańców prowadzą różnego rodzju roboty budowlane, mające na celu poprawę stanu technicznego budynków oraz podniesienie komfortu naszych mieszkańców. Poniżej załączamy listę ostatnio wykonanych dużych prac w porządku chronologicznym. Więcej informacji można uzyskać poprzez linki oraz zakładki na pasku bocznym.

lipiec 2017 r

sierpień 2017 r

wrzesień 2017 r

październik 2017 r

listopad 2017 r