Wyrazy współczucia

Prosimy Rodzinę oraz Najbliższych o przyjęcie najszczerszych wyrazów współczucia i żalu.