Zapytanie ofertowe - Przedstawienie trzech wariantów ogrodzenia i wykonanie jednego z nich o długości 75 m od strony zachodniej na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach - działka nr 189, obręb Miszkowice.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zaprasza do składania ofert na "Przedstawienie trzech wariantów ogrodzenia i wykonanie jednego z nich o długości 75 m od strony zachodniej na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach - działka nr 189, obręb Miszkowice".

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

kontakt@zgm.lubawka.eu   lub  krzysztof.olszak@zgm.lubawka.eu  

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2021 r. o godz. 10:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 30.09.2021 r. o godz. 11:00.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU