Miejsca targowe przy ul. Rynek w Chełmsku Śląskim

Od września 2017 r. miejsca targowe w Chełmsku Śląskim wydzielone są na części dzialki nr 100 przy ul. Rynek na chodniku, wzdłuż pierzei zachodniej i budynków 29-30 i 1-4 z wyłączeniem bramy wjazdowej.

Dni targowe ustalone są na wtorek i czwratek