Alejki cmentarne - cmentarz Miszkowice

Na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach znajduje się jedna alejka główna (nawierzchnia żwirowa) i jedna boczna prostopadła do głównej (nawierzchnia trawiasta).