IV. PARK PRZY UL. KOMBATANTÓW - LUBAWKA

  1. Prace pielęgnacyjne w parku przy ul. Kombatantów w Lubawce - na bieżąco - wykonanie we własnym zakresie

Park przy ul. Kombatantów przed wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych - zdjęcie nr 1, 2

Park przy ul. Kombatantów po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych - zdjęcie nr 3, 4