Wymagane dokumenty, druki do pobrania

Dokumenty wymagane przy załatwianiu formalności związanych z cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubawka:

I. Dokumenty wymagane przy organizacji pogrzebu:

 1. Akt zgonu - odpis (kserokopia)
 2. Karta zgonu - część przeznaczona dla administracji cmentarza (oryginał)
 3. Oświadczenie dysponenta o uprawnieniu do pochówku
 4. Upoważnienie do pochówku dla firmy pogrzebowej
 5. Oświadczenie - zobowiązanie do zapłaty faktury
 6. Świadectwo kremacji (kserokopia)

II. Inne wymagane dokumenty:

 1. Wniosek - zezwolenie na wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka
 2. Wniosek - zezwolenie na montaż ławki
 3. Wniosek o likwidację / zezwolenie na likwidację grobu
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości przeprowadzenia ekshumacji zwłok / szczątków
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości pochówku po ekshumacji z innego cmentarza
 6. Świadectwo pochodzenia szczątków
 7. Wniosek o przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany