Aktualne stawki opłat cmentarnych

Załącznik
do Uchwały Nr VIII/276/17
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Stawki opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych

 

Lp

Wyszczególnienie rodzaju opłat

Okres ważności opłaty

Wysokość
opłaty [zł]*

1

Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Lubawce

jednorazowa

239,76

2

Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Miszkowicach

jednorazowa

182,52

3

Wykopanie dołu małego (wym. 1,20 x 0,60 x 1,20)

jednorazowa

225,72

4

Wykopanie dołu urnowego pojedynczego

jednorazowa

162,00

5

Wykopanie dołu dużego (wym. 2,00 x 1,00 x  1,70)

jednorazowa

501,12

6

Wykopanie dołu piętrowego

jednorazowa

1.225,80

7

Wykopanie dołu rodzinnego w poziomie

jednorazowa

1.140,48

8

Złożenie trumny do dołu małego

jednorazowa

108,00

9

Złożenie / dochowanie urny do grobu

jednorazowa

108,00

10

Złożenie trumny do dołu dużego

jednorazowa

218,16

11

Złożenie trumny do dołu piętrowego

jednorazowa

410,40

12

Złożenie trumny do dołu rodzinnego w poziomie

jednorazowa

584,28

13

Miejsce pod wykopanie dołu małego / urnowego

jednorazowa

402,84

14

Miejsce pod wykopanie dołu dużego

jednorazowa

615,60

15

Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego

jednorazowa

669,60

16

Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego poziomego

jednorazowa

831,60

17

Miejsce pod grób wielournowy - ziemny

jednorazowa

507,60

18

Miejsce pod grób murowany w pionie

jednorazowa

1.479,60

19

Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie

jednorazowa

1.911,60

Rezerwacja miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów:

20

Rezerwacja placu pod grób ziemny

20 lat

864,00

21

Rezerwacja placu pod grób murowany

20 lat

1.188,00

22

Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy

20 lat

1.620,00

23

Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany

jednorazowa

432,00

Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochowania  zwłok i prochów:

24

Grób mały

20 lat

324,00

25

Grób duży

20 lat

432,00

Opłaty za usługi

26

Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka

jednorazowo

86,40

27

Korzystanie z chłodni cmentarnej

doba

54,00

28

Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji

jednorazowo

54,00

 

Opłaty w dni ustawowo wolne od pracy określone w poz. 3 - 12 podwyższa się o 30%

Opłaty po godzinach pracy podwyższa się o 20%

 

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto.