Wykonanie przyłącza wodnego - Jarkowice 13 i 16

W dniu 20 sierpnia 2018 r dokonano odbioru nowo wykonanych przyłączy wodnych do budynków Jarkowice 13 i 16. Wykonanie przyłącza było możliwe po doprowadzeniu sieci wodociągowej w obu miejscowościach. Inwestycję prowadziła Gmina Lubawka wraz z PGK Sanikom sp.z.o.o.

Na dzień dzisiejszy trwają prace mające na celu przełączenie instalacji na zasilanie z wodociągu zamiast ze studni.

Przyłącza wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z.o.o. na zlecenie Zakładu Gospodarki Miejskiej. Instalację wewnętrzne wykonują pracownicy ZGM.