Wykaz obiektów

Od 1 września 2016 roku Zakład Gospodarki Miejskiej przejął obowiązki zarządcy cmentarzy komunalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka:

1. Cmentarz Komunalny przy ul. Cmentarnej w Lubawce, w którego skład wchodzą:

  1. nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 433 obręb 3 Lubawka o powierzchni 22.409 m2 - kwatery I - IX;
  2. część nieruchomości oznaczona numerem geodezyjnym 429/2 obręb 3 Lubawka o powierzchni 3.500 m2 - kwatery X - XI;
  3. nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 512/1 obręb 3 Lubawka o powierzchni 3.581 m2 - parking na wysokości kwater VII - XII.

Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty:

2. Cmentarz Komunalny w Miszkowicach:

  1. nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 189 obręb Miszkowice o powierzchni 5.900 m2 - kwatery A - D

Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty:

Ponadto od maja 2016 r. Zakład Gospodarki Miejskiej zajmuje się również utrzymaniem mogił wojennych, zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubawce i przed Chełmskiem Śląskim w pobliżu drogi powiatowej nr 3469 D.