Roboty budowlane w budynkach Wspólnot obcych

Zakład Gospodarki Miejskiej bierze również udział w robotach budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkańców, które nie są zarządzane przez Zakład. Mają one celu poprawę stanu technicznego budynków oraz podniesienie komfortu naszych mieszkańców. Poniżej załączamy listę ostatnio wykonanych dużych prac w porządku chronologicznym. Więcej informacji można uzyskać poprzez linki oraz zakładki na pasku bocznym.

styczeń 2018 r

listopad 2017 r

sierpień 2017 r