III. KLOMB W PARKU "WATRA" PRZY UL. KAMIENNOGÓRSKIEJ - LUBAWKA

  1. Nowe zagospodarowanie klombu usytuowanego w parku "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce -  wykonanie we własnym zakresie

- rozpoczęcie prac - czerwiec 2016 r.

- zakończenie prac - czerwiec 2016 r.

Klomb przed zagospodarowaniem - zdjęcie nr 1, 2

Klomb po zagospodarowaniu - zdjęcie nr 3, 4