Aktualne stawki opłaty targowej

Załącznik
                         do Uchwały Nr I/222/17
                               Rady Miejskiej w Lubawce 
                             z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

Dzienne stawki opłaty targowej

 

Lp.

Przedmiot opłaty targowej

Wysokość dziennych stawek

w zł

1.

  Sprzedaż z ręki, wiadra, wózka, kosza, skrzynki, lady itp.

2,00

2.

  Sprzedaż ze stoiska, straganu, stołu:

      a) płodów rolnych, artykułów spożywczych, odzieży

      b) pozostałych artykułów

 

15,00

17,00

3.

  Sprzedaż:

      1)   z samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy o     dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

         a) płodów rolnych, artykułów spożywczych

         b) pozostałych artykułów

      2)   z samochodu ciężarowego, autobusu, przyczepy, naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

      3)   z punktu gastronomicznego

 

 

10,00

12,00

 

20,00

15,00