Zarządzanie i administracja Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zakres obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

 1. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi (budynkami wspólnot mieszkaniowych) z udziałem miasta.
 2. W zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych prowadzi:
  • roczne rozliczenie kosztów utrzymania budynku,
  • plan gospodarczy dla danego budynku,
  • wykonywanie napraw i konserwacji budynków,
  • roczne rozliczenie kosztów na każdy lokal mieszkalny,
  • bieżące rozliczanie kosztów utrzymania każdej nieruchomości,
  • odrębnie rozliczanie comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem lokalu np. wody, dostarczanego ciepła itp.,
  • przygotowywanie treści uchwał zgodnie z wnioskami w tej sprawie,
  • zbieranie podpisów pod uchwałami,
  • realizacja uchwał,
  • stały nadzór nad prawidłowym i systematycznym przebiegiem wymaganych przepisami przeglądów,
  • prowadzenie dokumentacji budynków itd.
  • nadzór i rozliczanie prac remontowych,
  • doradztwo w podstawowym zakresie technicznym i eksploatacyjnym mieszkań i budynków.
 3. Udzielanie właścicielom informacji o aktualnym stanie technicznym i prawnym nieruchomości.

 

Zakład Gospodarki Miejskiej prowadzi szeroko rozumianą obsługę techniczną i eksploatacyjną obiektów Wspólnot:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • nadzór i organizacja okresowych przeglądów nieruchomości
 • organizacja usług kominiarskich
 • prowadzenie bieżących zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • pilnowanie terminów i zlecanie przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o roboty remontowe lub modernizacyjne nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne po przeprowadzeniu akcji ofertowej lub przetargu
 • zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami ogólnobudowlanymi
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy likwidacji szkód

 

Jednym z zadań Zakładu Gospodarki Miejskiej jest prowadzenie obsługi finansowo-ksiegowej Wspólnot, w tym:

 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości
 • windykacja należności (informacje, wezwania, upomnienia, pozwy sądowe w trybie uproszczonym, sprawy komornicze)
 • otwarcie i obsługa rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
 • przygotowanie budżetu i sprawozdań finansowych
 • rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty z kosztów utrzymania nieruchomości
 • sporządzanie i składnie wszystkich obowiązujących deklaracji
 • kontrola nad terminowością wszystkich należnych opłat

 

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to przede wszystkim:

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami państwowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • windykacja należności
 • doradztwo prawne