Poprawa wizerunku terenów zielonych

  1. Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce - zdjęcia nr 1-6
  2. Park przy ul. Kościuszki w Lubawce - zdjęcia nr 7-10
  3. Klomb przy Pl. Jana Pawła II w Lubawce - zdjęcie nr 11
  4. Park przy ul. Kombatantów w Lubawce - zdjęcia nr 12-15