Zniszczona płyta na skateparku...

W dniu 11 kwietnia 2018 r. stwierdziliśmy zniszczenie jednej z płyt w przeszkodzie typu "Funbox" - od strony lewego podjazdu wyłamana została część boku stołu - zdjęcie nr 1.

Otaśmowane zostało całe urządzenie jako niesprawne - zdjęcie nr 2, jednak taśma nie powstrzymała użytkowników, którzy po kilku godzinach nadal korzystali z urządzenia, zmieniając je w rowerowy tor przeszkód.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zdemontowana została uszkodzona płyta i urządzenie wykluczone z użytkowania. Otaśmowano ponownie teren i oznakowano tabliczkami: "Zakaz użytkowania - urządzenie niesprawne" - zdjęcia nr 3 i 4

W najbliższym czasie awaria zostanie usunięta.

Ponadto rozbita została jedna lampa parkowa. Zniszczenie przedstawiają zdjęcia nr 5 i 6