Nowe ceny wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o. o. w Lubawce informuje o wysokości nowych stawek za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS z dnia 7 czerwca 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka wprowadza się zmianę opłat od 11 lipca 2018 r. do 10 lipca 2019 r.

Nowe stawki opłat w załączniku poniżej.