Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony dniu 27 października 2018 roku (sobota) od godziny 6:00 do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach umożliwiając ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

27 października 2018

Lubawka

Ciasna, Boczna, Plac Wolności, Łączna, Piastowska,

 Tkacka (przy pojemnikach we wnęce ul. Ciasnej)

Chełmsko Śl.

Słoneczna, Kolonia, Polna

Niedamirów

(kontener ustawiony będzie koło przystanku PKS)

 

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                           /-/ Ewa Kocemba