Początek sezonu grzewczego

Zakład Gospodarki Miejskiej przypomina o kilku podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania pieców c.o. i innych urządzeń grzewczych:

  • drożność przewodów wentylacyjnych,
  • zapewnienie wymaganej wentylacji nawiewnej,
  • drożność przewodów dymowych/spalinowych,
  • sprawność urządzeń grzewczych,
  • zapewnienie nadzoru nad urządzeniem grzewczym.

Poniżej link do artykułu opublikowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Jednocześnie przypominamy, że w budynkach zarządzanych przez ZGM prowadzone są regularne kontrole i czyszczenie przewodów kominowych.

W związku z powyższym apelujemy o udostępnianie swoich mieszkań na każde wezwanie uprawnionego Mistrza kominiarskiego prowadzącego prace.

Kominiarze są zobowiązani do czyszczenia przewodów kominowych. Czyszczenie i konserwacja pieców kaflowych, kotłów c.o. oraz innych urządzeń grzewczych należy do obowiązków ich użytkowników.

W większości budynków zamontowano czujniki czadu i dwutlenku węgla. Włączenie się sygnału alarmowego może oznaczać zagrożenie pożarowe. W takim przypadku należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną.

Zamontowane czujniki nie wykrywają ulatniającego się gazu ziemnego. Dobrym pomysłem jest zakup odpowiedniego czujnika do własnego mieszkania.