Zapytanie ofertowe, opracowanie dokumentacji proj.-koszt. rozbiórki budynków

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków gospodarczych będących w zasobach ZGM w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 08.03.2019 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 08.03.2019 r. o godz. 12:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU