Nowy przetarg na lokale użytkowe - Chełmsko Śląskie

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

organizuje przetarg nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych:

  lp.  lokal miejscowość powierzchnia lokalu stawka
1   Rynek 8 / 1 Chełmsko Śląskie 43,30 m2 6,32 zł/m2

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2019 r. o godz. 8:00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona nr 12

Przetarg dotyczyć będzie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

lp. lokal kwota wadium
1   Rynek 8 / 1 1000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

Dokonaną wpłatę wadium należy okazać na przetargu.

Lokale można oglądać do dnia 15.04.2019 r.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU