Zniszczenia na polanie św. Floriana na Świętej Górze

W dniu 10 czerwca 2019 r. stwierdziliśmy kolejne poważne uszkodzenia ławek i stołów oraz wiaty na polanie przy figurze św. Floriana na Świętej Górze.

Znudzona część społeczności gminnej zdewastowała po raz kolejny urządzenia mające służyć wszystkim mieszkańcom.