Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na składania ofert na przeprowadzenie w zakresie wynikającym z art. 61-62 ustawy Prawo Budowlane rocznych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM w Lubawce