Zbiórka odpadów wielkogabarytowych do kontenerów

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna, sprzet AGD,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 27 lipca 2019 roku (sobota) od godziny 6:00 do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach, w sposób umożliwiający ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30

Data odbioru

Dzień odbioru

Teren objęty zbiórką odpadów wielkogabarytowych

27 lipca 2019

Sobota

Lubawka:

Dla ulic: Plac Wolności, Pocztowa, Kamiennogórska, Dworcowa

Kontener ustawiony przy ul. Ogrodowej ? Parking

27 lipca 2019

Sobota

Chełmsko Śląskie:

Dla ulic: Pocztowa, Matejki, Kolonia

Kontener ustawiony przy ul. Kolonia

27 lipca 2019 Sobota

Okrzeszyn:

Kontener ustawiony koło przystanku PKS