Zapytanie ofertowe, rozbiórka budynków gospodarczych

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynków gospodarczych przynależnych do budynków:

  • ul. Rynek 16 w Chełmsku Śląskim,
  • Plac Jana Pawła II 7 w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2019 r. o godz. 13:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 26.08.2019 r. o godz. 13:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uwaga: Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 26.08.2019 r.