Zapytanie ofertowe, remont pokrycia dachowego budynków AWP 17 i AWP 43

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego dachowego budynków mieszkalnych Aleja Wojska Polskiego 17 i 43 w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2019 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 10.09.2019 r. o godz. 13:00.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU