Zapytanie ofertowe, opracowanie projektu instalacji c.o.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego instalacji c.o. zasilanej paliwem gazowym w siedzibie ZGM w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2019 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 20.12.2019 r. o godz. 12:30.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU