Zapytanie ofertowe na roboty instalacyjne-sanitarne w budynkach ZGM

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na wykonywanie robót instalacyjnych: gazowych i wodno-kanalizacyjnych - remont, naprawa lub wymiana: instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, prace naprawcze szamb przydomowych w budynkach i lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2020 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 31.01.2020 r. o godz. 13:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU