Zapytanie ofertowe - okresowa kontrola roczna i 5-letnia budynków w zasobach ZGM

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków w zasobach ZGM w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty należy składać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat),
  • przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty (decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Sekretariatu Zamawiającego a nie data nadania przesyłki),
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres maciej.kosal@zgm.lubawka.eu w postaci skanów podpisanych dokumentów.

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2020 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 20.04.2020 r. o godz. 13:00.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU