Zapytanie ofertowe, remont pokrycia dachowego budynków AWP 15 i AWP 34

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego dachowego budynków mieszkalnych Aleja Wojska Polskiego 15 i 34 w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2020 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 09.07.2020 r. o godz. 13:00.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

zapytania ofertowego pn.: ?Remont pokrycia dachowego ? AWP 15 i AWP 34?

Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona treść zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ?Remont pokrycia dachowego ? AWP 15 i AWP 34?:

  1. termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 16.07.2020 r do godz. 12:00.
  2. termin wykonania robót zostaje wydłużony do dnia 30.10.2020 r

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.