Zapytanie ofertowe, remont pokrycia dachowego budynku Miszkowice 42

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Miszkowice 42.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2020 r. o godz. 14:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 16.07.2020 r. o godz. 14:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU