Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 124/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe stawki czynszu za powyższe lokale.

Poniżej w plikach do pobrania przedmiotowe zarządzenie.

Pliki do pobrania