Zapytanie ofertowe, wykonanie ogrodzenia budynku biurowca ZGM

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

zaprasza do składania ofert na na wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą i furtką) budynku biurowca ZGM przy ul. Zielonej 12 w Lubawce.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2020 r. o godz. 13:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 03.11.2020 r. o godz. 13:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU