Nowe postepowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zaprasza do składania ofert w postepowaniach o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonych na Platformie Zakupowej Gminy Lubawka.

aktualnie trwające postepowania:

  • Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku biurowo-magazynowego siedziby Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

https://platformazakupowa.pl/transakcja/461169

  • Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Potokowej 4 w Lubawce

https://platformazakupowa.pl/transakcja/462130

  • Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sudeckiej 7-8-9 w Lubawce (w klatkach nr 7 i 8)

https://platformazakupowa.pl/transakcja/462180

postępowania zakończone:

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania 2 lokali

https://platformazakupowa.pl/transakcja/458295

  • Kontrola 5-letnia stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/447456

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/431577

  • Przycinka 35 szt. drzew rosnących na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach - działka nr 189, obręb Miszkowice

https://platformazakupowa.pl/transakcja/429500