Deklaracje o źródłach ogrzewania budynków, wnioski o przyznanie dodatku osłonowego

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lubawka - najemców lokali mieszkalnych o składanie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w formie papierowej w siedzibie naszego zakładu (ul. Zielona 12) lub drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: kontakt@zgm.lubawka.eu w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r.

W załączeniu do pobrania deklaracje w formacie Word i PDF oraz informacja CEEB.

Informujemy ponadto, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego mgops.lubawka.eu

W załączeniu do pobrania wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego oraz wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.