Przetarg ustny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 7/2024 Kierownika ZGM z dnia 5 czerwca 2024r.

o r g a n i z u j e

 

Przetarg nieograniczony ustny bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

1. Kamiennogórska 13/7        Lubawka,        pow. Lokalu     25,69m2    stawka        7,58 zł/m2

-lokal dostępny od dnia 1 sierpnia 2024r.

 2. Plac Wolności 23/2             Lubawka,        pow. Lokalu     31,23 m2   stawka        7,58zł/m2

 

                                                 

Część ustna przetargu odbędzie się w dniu 1 lipca 2024r. o godz.1200 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy miesięcznej stawki za najem powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka jest wartością netto bez podatku VAT wartość podatku VAT wynosi 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

                                                

1. ul. Kamiennogórska 13/7     Lubawka               kwota wadium           1 000,00zł

           2. Pl. Wolności 23/2                Lubawka                  kwota wadium            1 000,00zł

 

Wadium należy wpłacić na rachunek BGŻ 32 1600 1462 1836 6870 0000 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2024r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu musi być okazane Komisji przetargowej przed przystąpieniem do tego przetargu.

 

Na oglądanie lokalu w terminach do 30 czerwca 2024 należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew.3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokale będą udostępnione do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R GU

Kierownik ZGM

Ireneusz Kordziński