Zmiany nazw ulic w Lubawce

Szanowni Mieszkańcy!

W ślad za Biuletynem Informacji Publicznej Gminy Lubawka przedstawiamy informację w sprawie zmian nazw ulic w Lubawce.

Zmianie ulegają następujące nazwy:

  • ul. 40-lecia WOP zmieni nazwę na ul. Krucza
  • ul. Bohaterów Stalingradu zmieni nazwę na ul. Karkonoska
  • ul. Świerczewskiego zmieni nazwę na ul. Sudecka

Zmiany wprowadzono w związku z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W załączniku Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 r.