Zapytanie ofertowe, wykonanie krzyża na cmentarzu komunalnym w Lubawce

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce


zaprasza do składania ofert na budowę krzyża cmentarnego z postumentem na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej.

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2017 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 28.09.2017 r. o godz. 12:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU