Zapytanie ofertowe, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce


zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w zakresie wynikającym z art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) tj. przeprowadzenie rocznych przeglądów budynku

Dokładny opis zamówienia, wzór oferty i wzór oświadczenia wykonawcy zawiera załącznik poniżej.

Oferty, należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, pokój nr 5 (I piętro, sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 4.10.2017 r. o godz. 12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 4.10.2017 r. o godz. 12:15.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU