Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 28 kwietnia 2018 roku (sobota) od  godziny 6:00  do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

28 kwietnia 2018

Lubawka

Aleja Wojska Polskiego, Szeroka, Mickiewicza, Sudecka

(kontener ustawiony będzie koło torów kolejowych przy ul. Mickiewicza)

Chełmsko Śl.

Kamiennogórska

(kontener ustawiony będzie koło byłego placu zabaw)

 Niedamirów  

(kontener ustawiony będzie koło przystanku PKS)

Błażkowa

(kontener ustawiony będzie koło budynku Nadleśnictwa)

 

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                           /-/ Ewa Kocemba