Nowy przetarg na lokale użytkowe

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

organizuje przetarg nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych:

  lp.  lokal miejscowość powierzchnia lokalu stawka
1   Plac Wolności 6 /13 Lubawka 51,22 m2 7,58 zł/m2
2   Plac Wolności 15/2 Lubawka 85,70 m2 7,58 zł/m2
3   Aleja Wojska Polskiego 17 Lubawka 27,70 m2 7,58 zł/m2
4   Anielewicza 10  Lubawka 74,23 m2 7,58 zł/m2
5   Plac Wolności 9 Lubawka 28,40 m2 7,58 zł/m2
6   Boczna 1 Lubawka 40,79 m2 7,58 zł/m2

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2018 r. o godz. 8:00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona nr 12

Przetarg dotyczyć będzie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

lp. lokal kwota wadium
1   Plac Wolności 6 /13 1433,00 zł
2   Plac Wolności 15/2 2397,00 zł
3   Aleja Wojska Polskiego 17 1000,00 zł
4   Anielewicza 10  2076,00 zł
5   Plac Wolności 9 1000,00 zł
6   Boczna 1 1141,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003

Dokonaną wpłatę wadium należy okazać na przetargu.

Lokale można oglądać do dnia 22.05.2018 r.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU