Zadania wykonane w latach 2016-2024 na terenach zieleni miejskiej i cmentarzy komunalnych

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE

ZADANIA WYKONANE W LATACH 2016-2024

NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ I CMENTARZY KOMUNALNYCH

 

I. CMENTARZE KOMUNALNE:

1. Cmentarz komunalny w Lubawce:

 • GROBONET - wirtualny cmentarz

Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych w Lubawce przy ul. Cmentarnej i Miszkowicach wrzesień - listopad 2016 r. + aktualizacja - sierpień 2020 r. / marzec 2021 r.

Łączny koszt - 25 697,78 zł (23 213,18 zł + 2 484,60 zł)

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1238-igrobonet-wirtualny-cmentarz-lubawka-i-miszkowice

 • Brama główna - Cmentarz Lubawka - grudzień 2016 r. - marzec 2017 r.:

Łączny koszt - 57 712,19 zł

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1240-iiibrama-gwna-cmentarz-lubawka

 • Nowy symboliczny krzyż na Cmentarzu Komunalnym w Lubawce - październik 2017 r.:

Łączny koszt - 37 500,00 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/9252

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1241-ivkrzy-cmentarny-cmentarz-lubawka

 • Remont nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Lubawce

wrzesień - październik 2018 r.:

Łączny koszt - 79 893,52 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/zgm/12/10358

305 m2 kostki betonowej oraz 200 mb obrzeży.

http://zgm.lubawka.eu/news/article/zgm/12/10671

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1243-vialejki-cmentarne-cmentarz-lubawka

 • Regały na znicze do wykorzystania - październik 2021 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/14646

 • Mogiły wojenne na Cmentarzu Komunalnym w Lubawce - maj - lipiec 2022 r.:

Nowe zagospodarowanie - nowe nagrobki, ułożenie płytek - koncepcja, nadzór nad wykonaniem

 • Odnowienie elewacji kaplicy cmentarnej w Lubawce - listopad 2022 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/15771

 • Nowa furtka wejściowa na cmentarzu komunalnym w Lubawce - październik 2022 r.:

Łączny koszt - 22 223,04 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/15772

 • Kaplica cmentarna w Lubawce - październik 2023 - luty 2024 r.:

Nowy wystrój (kolumny, listwy, oświetlenie ledowe, obrazy, mównica)

2. Cmentarz komunalny w Miszkowicach:

 • Remont bramy wejściowej i furtek oraz odnowienie ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach - wrzesień - październik 2016 r.:

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1239-iibrama-gwna-cmentarz-miszkowice

 • Schody przed bramą wejściową - cmentarz Miszkowice - czerwiec 2018 r.:

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1242-vschody-przed-bram-wejsciow-cmentarz-miszkowice

 • Nowe ogrodzenie na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach:

październik 2020 r. / listopad 2021 r.

Łączny koszt - 35 079,00 zł (7 650,00 zł + 27 429,00 zł)

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/14923

 • Regały na znicze do wykorzystania - październik 2021 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/14646

 • Przycinka drzew - Cmentarz Komunalny w Miszkowicach - luty - marzec 2022 r.

Łączny koszt - 8 769,60 zł

II. ZIELEŃ MIEJSKA:

1. Park "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce:

 • Nowe zagospodarowanie klombu usytuowanego w parku "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce - czerwiec 2016 r.:

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1248-iiiklomb-w-parku-watra-przy-ul-kamiennogrskiej-lubawka

2. Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce:

 • Klomb w parku przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce - czerwiec 2017 r.:

Koszt zakupu materiałów - 3 876,96 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/8653

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1247-iiklomb-w-parku-przy-ul-przyjaci-onierza-lubawka

 • Skalny klomb w parku - sierpień 2019 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/11766

 • Nowe ławki i kosze w parku przy ul. Przyjaciół Żołnierza - lipiec - sierpień 2022 r.:

Koszt ławek i koszy - 13 800,60 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/15482

3. Klomb przy Pl. Jana Pawła II w Lubawce - czerwiec 2017 r.:

Koszt zakupu materiałów - 2 286,13 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/8653

http://zgm.lubawka.eu/artykul/46-tereny-zielone/1245-iklomb-przy-placu-jana-pawa-ii-lubawka

4. Park przy ul. Kombatantów w Lubawce:

 • Barierki przy schodach - 2019 r.
 • Ukwiecone parasole w parku przy ul. Kombatantów w Lubawce - lipiec 2019 r.:

Koszt parasoli - 3 300,00 zł

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/11718

 • Choinka ZGM - dla mieszkańców miasta i gminy Lubawka (2) - 07.12.2020 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/zgm/12/13664

 • Rozświetlenie Choinki Miejskiej 2021 - 21.12.2021 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/14903

 • Rozświetlenie Choinki Miejskiej 2022 - 19.12.2022 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/15877

5. Park przy ul. Kościuszki w Lubawce:

 • Nowy klomb z motylem - 23.10.2019 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/12016

6. Park przy ul. Karkonoskiej w Lubawce:

 • Korekta drzewostanu - 2019 - 2020 r.
 • Nowe ławki (2 szt.) i kosze (2 szt.) - 2020 r.
 • Utwardzenie alejek i ułożenie nowych krawężników - 2021 - 2022 r.

7. Klomb na Placu Wolności w Lubawce:

 • Kwietniki kaskadowe - 4 sztuki - maj 2018 r.

Koszt - 15 891,60 zł

 • Nowa wieloletnia roślinność (hortensje, tawuły, miskanty, trzmieliny) - czerwiec 2023 r.:

8. Klomb przy ul. Dolnej / Kamiennogórskiej w Lubawce:

 • Nowe zagospodarowanie (kruszywo ozdobne, kora, berberysy czerwone i żółte, jałowce)

wrzesień - październik 2023 r.

Łączny koszt - 7 524,65 zł

9. Klomb przy ul. Rynek - Chełmsko Śląskie:

 • Obsadzenie skarpy (trzmieliny, jałowce, bukszpany) - czerwiec 2018 r.

 • Odnowienie ławek na Rynku w Chełmsku Śląskim - lipiec - sierpień 2022 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/15483

 • Nowa wieloletnia roślinność (hortensje) - czerwiec 2023 r.

III. PLACE ZABAW:

1. Plac zabaw w parku "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce

 • Nowe urządzenia zabawowe w Parku "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce

sierpień 2021 r. - Prace przygotowawcze i wykończeniowe:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/14461

 • Nowa nawierzchnia przy zjeździe linowym w parku "Watra" w Lubawce - lipiec 2023 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/16417

2. Plac zabaw przy ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim:

 • Zakup i montaż nowych urządzeń - wrzesień 2019 r.

 • Zagospodarowanie nowego, przyległego do placu zabaw terenu - wrzesień 2020 r.

IV. SKATEPARK w parku "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce:

 • Nowe ławki (2 szt.) i kosz (1 szt.) - 2020 r.
 • Zielony gaj przy skateparku - nowe nasadzenia - katalpy - 10 sztuk - lipiec 2023 r.

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/16417

V. PLAC TARGOWY W LUBAWCE:

 • Utwardzenie nawierzchni - zakup i rozplantowanie kruszywa - grudzień 2016 r. / listopad 2017 r.

Łączny koszt - 21 938,49 zł (10 253,35 zł + 11 685,14 zł)

 • Wytyczenie miejsc targowych - listopad 2017 r.

 • Stoły na placu targowym w Lubawce (wyprzedaż wakacyjna) - sierpień 2018 r.:

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/11666

http://zgm.lubawka.eu/news/article/tereny-zielone/46/10281

 • Nowe bramy wjazdowe na plac targowy - grudzień 2021 r.

Łączny koszt - 9 471,00 zł

 • Miejsca postojowe dla klientów placu targowego - lipiec 2023 r.

http://zgm.lubawka.eu/news/article/zgm/12/16407

VI. SZALET MIEJSKI  w parku "Watra" przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce:

 • Utrzymanie szaletu miejskiego - czerwiec - październik 2023 r.