Alejki cmentarne - cmentarz Miszkowice

Na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach znajduje się jedna alejka główna o nawierzchni żwirowej, prowadząca od strony schodów przez bramę główną do kaplicy cmentarnej oraz jedna boczna, prostopadła do głównej o nawierzchni trawiastej. Po obu stronach alejki obsadzone są szpalerami drzew.

Poniżej zdjęcia:

1. Alejki głównej od strony bramy głównej - zdjęcia nr 1, 2, 3 i 4

2. Alejki głównej od strony kaplicy cmentarnej - zdjęcie nr 5 i 6

3. Alejki bocznej po lewej stronie alejki głównej - zdjęcie nr 7

4. Alejki bocznej po prawej stronie alejki głównej - zdjęcie nr 8