Zarzadzanie i administrowanie nieruchomościami

Inspektorzy ds. wspólnot mieszkaniowych:
Edyta Guguł
Patrycja Polańska-Krzywonos

 1. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi (budynkami wspólnot mieszkaniowych) z udziałem miasta.
 2. W zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych prowadzi:
  • roczne rozliczenie kosztów utrzymania budynku,
  • plan gospodarczy dla danego budynku,
  • wykonywanie napraw i konserwacji budynków,
  • roczne rozliczenie kosztów na każdy lokal mieszkalny,
  • bieżące rozliczanie kosztów utrzymania każdej nieruchomości,
  • odrębnie rozliczanie comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem lokalu np. wody, dostarczanego ciepła itp.,
  • przygotowywanie treści uchwał zgodnie z wnioskami w tej sprawie,
  • zbieranie podpisów pod uchwałami,
  • realizacja uchwał,
  • stały nadzór nad prawidłowym i systematycznym przebiegiem wymaganych przepisami przeglądów,
  • prowadzenie dokumentacji budynków itd.
  • nadzór i rozliczanie prac remontowych,
  • doradztwo w podstawowym zakresie technicznym i eksploatacyjnym mieszkań i budynków.
 3. Udzielanie właścicielom informacji o aktualnym stanie technicznym i prawnym nieruchomości.