Zarzadzanie i administrowanie nieruchomościami

Zakres działań podejmowanych przez ZGM związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wspólnot jest następujący:

 • rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.
 • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków, oczyszczania chodników
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości
 • opracowanie wzorów uchwał oraz innych aktów (regulaminy, statuty) oraz ich realizacja
 • organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie i aktualizacja zestawień dotyczących właścicieli lokali i ich udziałów w nieruchomości wspólnej
 • wyszukiwanie firm świadczących wszystkie usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowanie dokumentacji i procedury przetargowej i bezprzetargowej na wykonywanie robót remontowych
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami