Obsługa techniczna i eksploatacyjna

Zakład Gospodarki Miejskiej prowadzi szeroko rozumianą obsługe techniczną i eksploatacyjną obiektów Wspólnot:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • nadzór i organizacja okresowych przeglądów nieruchomości
 • organizacja usług kominiarskich
 • prowadzenie bieżących zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • pilnowanie terminów i zlecanie przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o roboty remontowe lub modernizacyjne nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne po przeprowadzeniu akcji ofertowej lub przetargu
 • zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami ogólnobudowlanymi
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy likwidacji szkód