Obsługa finansowo-księgowa

Jednym z zadań Zakładu Gospodarki Miejskiej jest prowadzenie obsługi finansowo-ksiegowej Wspólnot, w tym:

  • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości
  • windykacja należności (informacje, wezwania, upomnienia, pozwy sądowe w trybie uproszczonym, sprawy komornicze)
  • otwarcie i obsługa rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
  • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
  • przygotowanie budżetu i sprawozdań finansowych
  • rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty z kosztów utrzymania nieruchomości
  • sporządzanie i składnie wszystkich obowiązujących deklaracji
  • kontrola nad terminowością wszystkich należnych opłat