Obsługa prawna

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to przede wszystkim:

  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami państwowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • windykacja należności
  • doradztwo prawne