Mogiły wojenne - Chełmsko Śląskie

Pomiędzy Lubawką a Chełmskiem Śląskim, przy drodze powiatowej nr 3469 D, na działce nr 114, obręb Błażejów znajduje się bezimienna zbiorowa mogiła jeńców wojennych o łącznej powierzchni 484,00 m2, na ktorą składają się:

  • mogiła zbiorowa 77 osób zamordowanych w 1945 r. przez niemieckiego okupanta
  • 3 groby pojedyncze (krzyże)