IV. KRZYŻ CMENTARNY - CMENTARZ LUBAWKA

  1. Budowa krzyża z postumentem wraz z ułożeniem kostki betonowej na placu wokół na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Lubawce ? 37 500,00 zł (łączny koszt projektu i prac budowlanych)

- rozpoczęcie prac - październik 2017 r.

- zakończenie prac - październik 2017 r.

Stary krzyż cmentarny zlokalizowany w centralnej części cmentarza - zdjęcie nr 1, 2, 3

Nowa lokalizacja krzyża cmentarnego przed przystąpieniem do budowy nowego krzyża - zdjęcie nr 4, 5

Nowy krzyż cmentarny zlokalizowany przy bramie głównej - zdjęcie nr 6, 7, 8, 9