V. SCHODY PRZED BRAMĄ WEJŚCIOWĄ - CMENTARZ MISZKOWICE

  1. Remont schodów usytuowanych na skarpie przed bramą wejściową główną na Cmentarz Komunalny w Miszkowicach - wykonanie we własnym zakresie

- rozpoczęcie prac - czerwiec 2018 r.

- zakończenie prac - czerwiec 2018 r.

Schody przed remontem - zdjęcie nr 1, 2

Schody po remoncie - zdjęcie nr 3, 4